Hyeny v akci str. 336

Ze dvou výpovědí Vávry-Staříka (z 19. a 25. července 1950) a dalších materiálů vyplívá, že Antonín Slabík, který měl kontakty na StB Brno, se znal i s Jaroslavem Turečkem. To nás nemusí překvapovat.Brněnské i Gottwaldovské krajské velitelství StB na Světlaně vzájemně spolupracovala. Antonín Slabík se měl například sejít s Turečkem u jeho informátora v Otrokovicích na podzim roku 1948. Tímto mužem byl bývalí partyzán Jan Úlehla, se kterým se oba znali z doby poválečné partyzánského schůzování. Úlehla o jejich schůzce referoval Vávrovi po svém útěku do Rakouska v září 1949. Řekl mu také, že se ho Antonín Slabík na konci roku 1948 snažil získat pro práci ve Světlaně, Úlehla však přes Slabíkův výhružný tón odmítl mít se Světlanou cokoliv společného a přešel do protiútoku, jak ve své výpovědi uvádí Vávra: "Začal Slabíkovi vyhrožovat, že celou věc vyzradí Turečkovi. Slabík mu řekl, že jako partyzán to neudělá. Úlehla prý partyzány nezradil (Světlanu), ale pro Turečka pracoval jako důvěrník. (…) Úlehla Turečkovi věřil a také Slabík měl říci před Úlehlou, že Tureček je pro partyzány (světlanáře) neškodný." Úlehla Vávrovi tvrdil, že vyzvídal od Turečka, co se podniká proti příslušníkům Světlany, a že o tom informoval Slabíka. „Více o styku vrchního strážmistra Turečka mně známo není a Slabík mně sám říkal, že nežádal Turečka, aby se zapojil jako partyzán do ilegální organizace Světlana, jelikož ho nepovažoval za důležitého, a tento mohl v touze po kariéře něco vyzradit." Tyto části Vávrových výpovědí naznačují, jak se jednání bývalých partyzánů Turečka, Slabíka a Úlehly ve spojení se Státní bezpečností vzájemně prolínalo. K tomu je třeba dodat, že operativec Tureček věděl o pohybech Slabíka; sepisovalo nich sice z opatrnosti hlášení, jinak nezasahoval. Čekal, až dostane od svého nadřízeného Ludvíka Hlavačky pokyn, aby se vydal na Valašsko, kde se bude vydávat za pracovníka francouzského velvyslanectví v Praze nebo francouzských tajných služeb používající krycí jméno Harry či Jindra Tabara.


Někteří bývalí partyzáni začali pracovat pro StB, jiní proti poúnorovému komunistickému režimu. A tak se Jaroslav Tureček jako pracovník StB kontaktuje se svým známým z partyzánské činnosti Janem Úlehlou. Úlehlu zase kontaktuje Slabík, aby jej získal pro ilegální činnost ve Světlaně. Úlehla ale nechce pracovat tak, jak si Slabík přeje, a tak mu Slabík vyhrožuje, aby ho nezradil.

Po svém útěku do Rakouska začal Úleha při setkání s Vávrou-Staříkem tvrdit, že se snažil od Turečka jako orgána StB získat informace pro Slabíka.

Tureček se vydal na Valašsko, kde se vydával za pracovníka francouzského velvyslanectví, a to až po první vlně zatýkání v březnu 1949, aby vylákal ukrývající se členy Světlany, které se nepodařilo zatknout.

Na archivních materiálech se můžete podívat na výpověď Vávry-Staříka, Jaroslava Turečka a také na dvě Turečkova hlášení.

Z archivních materiálů lze tedy konstatovat, že se vše odehrálo takto:
Vávra chtěl po Slabíkovi, aby získal do Světlany Úlehlu. Slabík proto na příkaz Vávry navštíví Úlehlu a přemlouvá ho, aby vstoupil do boje proti totalitnímu režimu. Úlehla nechce, a tak mu Slabík vyhrožuje, aby ho nezradil a neoznámil na StB. Při jedné schůzce u Úlehly je přítomen bývalý partyzán, ale v té době už pracovník StB Jaroslav Tureček. Tureček na informace, které získal o Slabíkovi, napsal dvě hlášení a při inspekci v roce 1966 vypovídá, jak se všechno odehrálo. Nikde není žádná informace o tom, že by byl Slabík spolupracovníkem StB.

Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 podsvazek 4 - Josef Vávra 19. 7. 1950

Josef Vávra-Stařík

Josef Vávra-Stařík

Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 podsvazek 2

Jaroslav Tureček

Jaroslav Tureček

Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 podsvazek 3

Jaroslav Tureček

Jaroslav Tureček

Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 podsvazek 3 - Úřední záznam sepsaný Jaroslavem Turečkem

Jaroslav Tureček

Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 podsvazek 3 - Úřední záznam sepsaný Jaroslavem Turečkem

Jaroslav Tureček

Jaroslav Tureček