Zlínské noviny 23. ledna 1998

Pernes jako "historik" reaguje na STANOVISKO KE KNIZE HYENY, které vydala Historická skupina 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky

Renomovaný historik a spisovatel Jiří Pernes se ke stanovisku partyzánů mimo jiné vyjádřil takto:
Pospíšilova kniha patří k dílům, která postuláty včerejška, či jak Historická skupina zaobaleně píše – prosazování socialistické cesty ohrožují a nabourávají. Proto cítí potřebu na ni útočit a dokazovat, že je z gruntu špatná a nesolidní. Vytýkají jí zejména, že nepřesně cituje a neuvádí prameny, z nichž čerpá. Přehlédli však, že kniha Hyeny není historickou studií, u níž je bezvadný poznámkový aparát nepostradatelnou podmínkou, nýbrž dílem literatury faktu, které v sobě snoubí umělecký literární styl s pravdivostí obsahu. A to se Pospíšilovi zdařilo. Obsáhlý poznámkový aparát by zde byl spíše ke škodě věci a rušil by čtenáře, kterého jistě uspokojí autorovo vysvětlení, kde tu či onu informaci získal. A to nechybí snad nikde a většinou je uváděno v textu. Jaroslav Pospíšil vzbudil nelibost partyzánů nejen zbouráním zažité legendy o jediných občanech, kteří se postavili odvážně nacistické totalitě. Ještě víc je popuzuje, že jimi popravení „zrádci“ byli většinou skutečnými vlastenci. Rozčiluje je osvětlování událostí, ve kterých jsou skutečnými hrdiny odboje prostí lidé, zachraňující stovky životů falšováním chorobopisů, ukrýváním hledaných osob a ne vyjídáním valašských samot s okázalým hrdinským předváděním především ve chvílích, kdy o nic nešlo.