Ploština v knize Hyeny

JUDr. Jaroslav Pospíšil se v knize HYENY se snaží překroutit historii Ploštiny, očistit konfidenta gestapa Oldřicha Baťu a hlavní vinu svést na partyzána Vladimíra Hájka. Jeho práce je namířena proti partyzánům.

Hyeny str. 91 - "…objevují se na scéně zrady statisti, důležití, ale přece jenom statisti." Pospíšil o zrádcích Ploštiny – konfidentech gestapa Baťovi a Machů - dělá z nich údajně jenom nějaké "statisty", aby skutečnou zradu uvalil na Hájka.

Hyeny str. 91 – Pospíšil uvádí, že Baťa se dopustil drobného přestupku v Detoně Bohuslavice. V knize Ploština, Romana Cílka na str. 17 píše o třech vykolejených vagónech plně naložených municí, což nebyl drobný přestupek.

Hyeny str. 91 –"Začátkem dubna 1945" – Zde je rozpor s televizním dokumentem Ploština-krvavá paseka, kde se uvádí, že Oldřich Baťa byl na Ploštině už v prosinci 1944. (4:20)

Hyeny str. 91 – "naši statisti" – Takto Pospíšil nazývá zrádce Ploštiny Baťu a Machů.

Hyeny str. 91 – "Z výpovědi Oldřich Bati po válce lze usuzovat, že chtěl poctivě plnit povinnosti odbojáře a už se do Zlína nevracet." - údajně bylo Baťovi vyhrožováno, že pokud zůstane u partyzánů, gestapo zatkne jeho bratra Lubomíra – zde je rozpor s dokumentem Ploština-krvavá paseka, kde se uvádí (23:55), že mělo být vyhrožováno, že bude zastřelen bratr, ale Machů.

Hyeny str. 92 - (partyzáni) "…vyráželi ke sporadickým akcím" – Zde je lépe si přečíst Cílka a jeho knihu Ploština str. 16, kde jsou popsány akce partyzánů, které způsobovali nacistům vážné problémy.

Hyeny str. 92 "…s největší pravděpodobností šlo o Vladimíra Hájka, který poskytl gestapu prvotní informace o partyzánech na Ploštině." – s největší pravděpodobností – Pospíšilem nepodložené tvrzení.

Hyeny str. 118 – "Ke konci války čas od času provedli destrukci železnice, odstřelovali či přepadávali transporty na silnici. O těchto v mnoha směrech problematických akcí, které stěží mohly zásadním způsobem Němcům uškodit, bylo zlínské gestapo informováno." – Pospíšil znevažuje akce partyzánů.

Hyeny str. 118 – "Z dokumentů, které dříve držela ve svých sejfech Státní bezpečnost, vyplývá, že ke zlínskému gestapu měl hodně blízko také drogista Vladimír Hájek ze Zlína, dobrý znalec Vizovicka." Co ovšem znamená podle Pospíšila hodně blízko?

Hyeny str.118 – "Hájek se v 50. letech ke své zrádné činnosti doznal."– Hájek se nikdy nepřiznal, že by byl konfidentem gestapa na Ploštině.

Hyeny str. 118 Baťa a Machů – "působili s největší pravděpodobností jen jako statisti" – Pospíšil dělá ze zrádců Ploštiny jen nějaké statisty.

Hyeny str. 119 – "Muži se museli shromáždit v horní části osady, kde je konfidenti postupně usvědčují z podpory partyzánů." - Zde Pospíšil záměrně používá slovo konfidenti. Ve skutečnosti to byli jen Baťa a Machů, jejich činy chce zmírnit, proto neuvádí jejich jména. Druhým záměrem je, aby si čtenáři domysleli, že to mohl být i Vladimír Hájek, který se tohoto usvědčování ovšem nezúčastnil!

Hyeny str. 119 – Hájek - "..měl ke zlínské služebně gestapa tak blízko a který nepochybně věděl o partyzánech a jejich pohybech více než Machů a Oldřich Baťa." Baťa a Machů byli konfidenty gestapa, Hájek byl partyzánem. Pospíšil se snaží poškodit Hájka a udělat z něj konfidenta gestapa, který zradil Ploštinu, proto používá slova "tak blízko" a "nepochybně".

Hyeny str. 165-173
Oldřich Baťa – zrádce Ploštiny - soudní proces. Pospíšil usiluje o zpochybněni odsouzení Oldřicha Bati, vinu hází na Vladimíra Hájka. Aby toho dosáhl, musí přitom zamlčovat některé skutečnosti.

Hyeny str. 166 - "Dnes se ví, že Hájek se na Ploštině takřka nevyskytoval, pobýval nejvíc na Březové." - rozpor s televizním dokumentem Ploština- krvavá paseka - 25:40 - zde je uváděno, ze Hájek působil na Ploštině, a to dokonce tak intenzivně, že údajně ovlivňoval velitele Slepcova. Jak ovšem, když se na Ploštině takřka nevyskytoval?

Hyeny str. 166 -"Mohli se s ním Machů a Baťa za svého krátkého působení u partyzánů vůbec setkat?" - Baťa a Machů zjistili, že u partyzánů se nachází i Hájek a informovali o tom gestapo. Jeden z bodů rozsudku v soudní procesu s Baťou je, že zradil právě Hájka.

Hyeny str. 166 -"Vypovídali proto účelově." – Pospíšilovi se nehodí výpovědi zatčených členů gestapa, kteří vyjmenovávali, kdo byli jejich spolupracovníci.

Hyeny str. 168 –"Pod nátlakem Hájka Baťa nakonec rezignoval." – Pospíšilovi se nehodí výpovědi Oldřicha Bati.

Hyeny str. 168 - Citace z knihy Ploština v plamenech neodpovídá skutečnosti. Pospíšil vynechal informaci o Hájkově matce, která se mu nezapadá do jeho záměrů.

Hyeny str. 168 - "Stejně tak je nepravděpodobné, že by Kubina zval Oldřicha Baťu, kterého ani neznal, na schůzku do svého bytu." - zde Pospíšil se zamýšlí, zda se Kubina znal s Baťou a přitom moc dobře ví, že se znali z Ploštiny.

Hyeny str. 169 – Baťa – "obětní beránek" – Ve skutečnosti zrádce Ploštiny.

Hyeny str. 169 – soud – "Hájek se vmísil do davu diváků" – Hájek byl svědek v soudu s konfidentem gestapa Oldřichem Baťou. Tato informace je pro Pospíšila nepřijatelná, nikde je proto neuvádí.

Hyeny str. 338 – Pospíšil o veliteli partyzánů na Ploštině Slepcovovi – "…on bděl později jako velitel oddílu Ploština nad životy bezbranných pasekářů. Nestalo se – v rozhodující chvíli života Ploštiny tento muž zavelel k ústupu." – Pospíšil chce poškodit Slepcova, vytýkáním, že zavelel k ústupu. Bohužel nic jiného mu v té době nezbývalo. Nacistů byla na Ploštině naprostá převaha. Cílek –Ploština – str. 36-38

Hyeny str. 339 – "Zbaběle se však zachovali ti, kteří měli občany chránit." (partyzáni) Cílem partyzánů byl boj s nacisty, ti se však mstili obyvatelstvu za podporu partyzánů.