Ploština-krvavá paseka

Cílem tohoto televizního dokumentu je překroutit historii naopak, očistit Oldřicha Baťu, konfidenta gestapa, který zradil Plošinu, a vinu svést na partyzány a Vladimíra Hájka.

Autorem námětu a odborným poradcem je JUDr. Jaroslav Pospíšil, člověk který ve svých dílech záměrně falšuje historii. V televizním dokumentu Ploština- krvavá paseka je dokonce uváděn jako historik, což není pravda.

Televizní dokument Ploština-krvavá paseka je naprostým výsměchem všem obětem ploštinské tragédie. Jsou natočeny hrané scény, ve kterých vystupuje zrádce Baťa, jeho výpovědi ovšem neodpovídají skutečnosti- jsou totiž vymyšlené a mají poškozovat historii Ploštiny. Baťa vypovídá o událostech, u kterých nebyl přítomen, což má u diváků vzbudit dojem, že Baťa nebyl zrádcem, a byl odsouzen a popraven neprávem.

Hlavní vina za vypálení Ploštiny se má směřovat na Vladimíra Hájka. Aby toho mohlo být dosaženo, je nutné určité fakta zamlčet:

a) Ve skutečnosti byl právě partyzán Hájek svědkem v soudní procesu se zrádcem Ploštiny Oldřichem Baťou.

b) Nesmí se uvést, že Baťa a Machů zradili mimo Ploštiny i samotného Hájka na gestapu, což byl jeden z bodů, za které byl Oldřich Baťa odsouzen a popraven.

c) Na základě udání Baťou gestapo pátralo po Hájkovi u něj v domě a brutálně vyslýchali jeho matku, která tento nacistický výslech nevydržela a zemřela.

Televizní dokument vznikl přes protest Českého svazu bojovníka za svobodu.

Pokud by vystupující pamětníci byli předinformováni, že budou točit s Českou televizí dokument, který bude očišťovat člověka, co zradil Ploštinu – Oldřicha Baťu- jistě by v takovém dokumentu odmítli vystoupit.

Po odvysílání pořadu byli místní pamětníci pobouřeni. Cítili se být podvedeni Českou televizí a stěžovali si u České televize, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a u prezidenta republiky.

Zde jsou podrobně rozebrány historické informace, které jsou nám předkládány v televizním dokumentu Ploština-krvavá paseka:

0:30 - v žalobě nebylo, že Hájek byl jako konfident gestapa byl nápomocen vypálení Ploštiny – to je verze až spisovatele Pospíšila, kterou také používá v knize Hyeny

0:35 – Hájek měl údajně jako spolupracovník StB na svědomí smrt lidí z Ploštiny – nepravdivá informace – zřejmě vymyšlená jen pro tento televizní dokument

1:56 – se uvádí , že oficiální text o vypálení Ploštiny zněl jen do roku 1989. Jsou zde záměrně použity filmové dokumenty z doby komunistické totality, aby divák uvěřil, že verze o vypálení Plošiny vznikla za vlády komunistického režimu a byla tímto režimem zfalšována. Ve skutečnosti pátrání po zrádcích Ploštiny začalo ihned po osvobození Zlína ještě před koncem války. V srpnu 1945 byl jeden ze zrádců Ploštiny odsouzen a popraven. Tato verze neskončila v roce 1989, jak je chybně uváděno, ale trvá dodnes.

2:50 – na poslední chvíli se podařilo infiltrovat do skupiny dvěma konfidentům gestapa
– v 4:20 se uvádí jiná informace - že konfident gestapa Oldřich Baťa byl na Ploštině už v prosinci 1944 – opět nepravdivá informace

2:51– dokument uvádí, že je zarážející, že se mezi partyzány podařilo dostat dvěma konfidentům – válka byla na konci, a také místní muži se přidávali k partyzánům – záměr je obvinit partyzány za vypálení Ploštiny, a sice tím, že přijali mezi sebe konfidenty gestapa. 8:40 se uvádí, že se k partyzánům přidávali i místní chlapci.

3:10 – Vladimír Hájek – konfidentem gestapa na Ploštině – to je verze jen JUDr. Pospíšila

3:25 Jaroslav Pospíšil není historikem! Je to obyčejný spisovatel, který je znám tím, že falšuje historii. Pospíšil sám přiznává, že není historikem a také je uvedeno v jeho knize Hyeny v akci str. 11.

3:26 - Vladimír Hájek ZŘEJMĚ docházel na gestapo – „zřejmě“ znamená ničím nepodloženou informaci

4:05 – Hájek v tomto domě nejenom bydlel, ale byl i jeho majitelem

4:20 – „Vladimír Hájek manipuloval výslechy ve svůj prospěch, měnil historii“ – nevíme, zda Hájek manipuloval výslechy, ale co je prokázané a lze jednoduše zjistit, je skutečnost, že spisovatel Pospíšil, který stojí za tímto dokumentem, manipuluje s archivními materiály, aby měnil historii.

4:40 HRANÁ SCÉNA - výslech konfidenta gestapa Oldřicha Bati
Pozor – ten vyslýchaný člověk je Oldřich Baťa, který zradil Ploštinu, byl za to odsouzen k trestu smrti a popraven! Hrané scény mají u diváků vzbudit lítost nad Oldřichem Baťou, že jeho výslechy byly vynucené a špatně prováděné. Účelem tohoto dokumentu je očistit konfidenta gestapa Oldřicha Baťu! U diváků se má docílit dojmu, že výslech probíhal za komunistického totalitního režimu:
- v místnosti visí obraz K.Gottwalda
- oslovování soudruhu
Výslech se ale konal v létě 1945 a prezidentem byl E. Beneš.
4:40 Nepravdivá informace – Oldřich Baťa takto vypovídat nemohl - „ … přišli jsme na Ploštinu v prosinci 1944, koncem“ - Baťa se dostal mezi partyzány jako konfident gestapa až v dubnu 1944 - zde je rozpor s informacemi viz. 2:50, kde se uvádí, že konfidenti gestapa Baťa a Machů se dostali na Ploštinu na poslední chvíli.
4:45 Nepravdivá informace - Oldřich Baťa nepřišel na Ploštinu s Vladimírem Hájkem
5:00 Nepravdivá informace - Hájek se přišel podívat na kamaráda – dokument označuje Hájka (partyzána) a Baťu (konfidenta gestapa) za kamarády - NEHORÁZNÉ – Baťa zradil i Hájka a byl za to byl popraven - v tomto dokumentu se z nich dělají kamarádi. Hájek byl navíc svědkem v soudním procesu s konfidentem gestapa Oldřichem Baťou. (viz. Archivní dokumenty na Oldřich Baťu)
5:25 Nepravdivá informace- Vyslýchaný uvádí, že s Hájkem formoval partyzánskou skupinu – zde se divákům podsouvá, že partyzánskou skupinu na Ploštině formovali konfidenti gestapa.

5:30 - Výslech konfidenta gestapa Bati měl vlastně očistit Hájka – Baťa zradil Ploštinu, bylo po něm pátráno, později byl zajištěn a vyslýchán. Žádné čištění Hájka v protokolech není. V protokolech jsou informace, které musí Pospíšil záměrně zatajovat.

5.:40 – protokoly Bati nelze brát za bernou minci – zajímavé tvrzení od Pospíšila, který manipuluje s výslechovými protokoly. Tam, kde se mu to hodí, tvrdí, že je nelze brát za bernou minci (u zatčených nacistů a konfidentů gestapa), a jinde se zase na výslechové protokoly výslovně odvolává a bere je naprosto vážně.

5:50 – Vladimír Hájek si dělal, co chtěl - jak to Pospíšil může vědět?

5:55 – Hájek ovlivňoval výslechy gestapáků - Hájek je ale nevyslýchal. Pospíšilovi se zřejmě nehodí výslechy zatčených členů gestapa.

8:40 – se uvádí, že se k partyzánům přidávali i naši chlapci. (Proč by se místní chlapci přidávali k partyzánům, když údajně měli partyzáni mezi obyvatelstvem špatnou pověst?!
8:55 - František Sochor – přidal se k partyzánům
9:20 – Antonín Babíček – přidal se k partyzánům

9:37 – na Ploštině se nebojovalo – partyzáni chodili na různé akce (i v den vypálení Ploštiny byli partyzáni na jiné akci, na Ploštině jich zůstalo jen několik)

12:10 - pokud partyzáni zjistili nějakého špiona, ihned ho zastřelili – vypráví pamětnice M. Machučová (18:50 Baťa vypovídá, že velitel Slepcov věděl, že Baťa a Machů jsou konfidenty gestapa. Proč by je tedy partyzáni neodstranili?)

14:10 -HRANÁ SCÉNA - výslech konfidenta gestapa Oldřicha Bati
Kdyby nešlo o tragédii, při které zahynulo mnoho lidí, byla by tato část komická.
Konfident gestapa a zrádce Oldřich Baťa je vyslýchán. Má výpovědět, na koho měli partyzáni podezření, kdo by mohl být spolupracovníkem gestapa. Přitom sám Baťa byl tím konfidentem gestapa a zrádce Ploštiny. Zradil dokonce i samotného partyzána Hájka.

15:50 – Hájek nosíval obvazy a jiný materiál

15:55 - nevěděli, že Vladimír Hájek je zrádce – to jim namluvil až Pospíšil z cílem udělat z partyzána na Ploštině konfidenta gestapa

16:05 – Gestapák Raschka byl údajně řídící orgán Hájka - výpověď Raschky je zveřejněna v knize Ploština v plamenech na str. 212

16:30 – Hájek dostal úkol za půl milionu korun - Manželka zlínského šéfa gestapa je věrohodný svědek???

- po válce se gestapo lidem, které se mu nepodařilo dopadnout, mstilo nařčením, ze taktéž byli konfidenty gestapa (viz. kniha Ploština v plamenech str. 212).)

16:40 - „podle mého názoru“ - že Hájek byl zrádcem Ploštiny, je názor jenom Pospíšila- spisovatele, co překrucuje historii, falšuje archivní materiály a nemá v oblibě partyzány.

17:00 – zde je snaha očistit konfidenta gestapa Baťu, že vlastně byl konfidentem náhodou a nedopatřením.

17:44 - "Baťa a Machů byli požádáni, jako o několik dnů před tím Hájek...“ – nepravdivá informace - je jen verzí Pospíšila, že Hájek byl spolupracovníkem gestapa na Ploštině.

18:25 - fotka neodpovídá skupině Ploština – je to partyzánská skupina Olga – tuto se snažil Pospíšil také poškodit. Z Olgy Františkové, po které se tento oddíl jmenoval, Pospíšil udělal ve své knize Hyeny konfidentku gestapa.

18:50 –HRANÁ SCÉNA
Věděl velitel Slepcov o konfidentech gestapa? Záměrem je poškodit partyzány a jejich velitele Slepcova, který údajně věděl o konfidentech gestapa, a přesto je s pomoci partyzánů neodstranil.

23:05 - Jaká byla úloha Vladimíra Hájka na Ploštině? Ovlivňoval Slepcova? Pokud ano, jak a jaký vliv to mělo na vypálení Ploštiny? Kdyby Vladimír Hájek opravdu byl konfidentem gestapa, proč by tedy nezradil přímo celou partyzánskou skupinu? Jistě šlo nacistům více o likvidaci samotných partyzánů, než pasekářů.

23:10 – Hájek měl vliv na velitele Slepcova a ovlivňoval ho.
1. Rozpor s Pospíšilovou knihou Hyeny – tam Pospíšil uvádí, že se Hájek na Ploštině takřka nevyskytoval (Hyeny str. 166) Jak tedy mohl ovlivňovat velitele Slepcova?
2. Přesně takto vypovídá Vladimír Hájek jako svědek v procesu s Oldřichem Baťou o konfidentovi gestapa Machů. Zde je to jednoduše otočeno – to, co vypovídal Hájek o Machů v soudním procesu s Baťou, je teď použito proti Hájkovi.

23:55 – Machů telefonoval z Val.Klobouk Holzheuerovi. Ten vyhrožoval zastřelením jeho bratra. Rozpor s knihou Hyeny - V Hyenách str. 91 Pospíšil uvádí, že Baťa chtěl zůstat u partyzánů a Holzheuer vyhrožoval zatčením bratra Bati. Jednalo se tedy o kterého bratra, Bati nebo Machů? Pospíšil se snaží dokázat, že Baťa nebo Machů byli přinuceni ke zradě.

25:35 - Partyzáni, a hlavně velitel Slepcov, nevěděli, že Machů a Baťa odešli z Ploštiny a proto mají partyzáni hlavní vinu na vypálení Ploštiny?

25:40 Hájek údajně ovlivňoval Slepcova a byl neustále v jeho blízkosti.
1. Rozpor s Pospíšilovou knihou Hyeny – Tam Pospíšil uvádí, že se Hájek na Ploštině takřka nevyskytoval (Hyeny str. 166) Jak tedy mohl ovlivňovat velitele Slepcova?
2. Přesně takto vypovídá Vladimír Hájek jako svědek v procesu s Oldřichem Baťou o konfidentovi gestapa Machů. Pospíšil si to jednoduše otočil – to, co u soudu vypovídal Hájek o Machů, teď použil Pospíšil proti Hájkovi.

26:00 – jako opravdovou roli měl Hájka mezi partyzány? Co by vlastně Hájek ovlivnil?

26:30 – HRANÁ SCÉNA –Nesmysl, který neodpovídá skutečnosti!!!
Jak by mohl Oldřich Baťa vypovídat, co se dělo mezi partyzány v den vypálení Ploštiny, když v té době už mezi partyzány nebyl?
Účelem dokumentu je očernit partyzány, což je podporováno tvrzením, ze partyzáni měli strach a ze nevarovali pasekáře. Tato část protokolu je vymyšlená – proč by byl konfident gestapa Baťa dotazován, kde při zásahu na Ploštině byli partyzáni? Z hrané scény má divák dojem, že obětí je vlastně Oldřich Baťa. Baťa byl ale konfident gestapa a zrádce Ploštiny, který zradil i samotného Hájka.
26:40 – Nepravdivá informace – Baťa údajně vypovídá, že velitel Slepcov dal příkaz stáhnout se – jak by to ale Baťa mohl vědět, když v té době už nebyl mezi partyzány? Baťa byl v té době ve výpravě nacistů, kteří způsobili tragédii na Ploštině.
26:55 – Nepravdivá informace – "Slepcov zahájil kruhovou obranu s cílem využít momentu překvapení" - nesmysl – o minutu později vypovídá pamětnice p. Húšťová, jak se vše odehrálo:

27:50 - p.Hušťová – přišla spojka – varovala partyzány- ti ale NECHTĚLI ODEJÍT !
Další spojka - velká přesila nacistů – proto se partyzáni stáhli z Ploštiny

32:40 - partyzáni pasekářům nic neřekli – věděli partyzáni v tu dobu, že nacisté jedou vypalovat Ploštinu? Předpokládalo se, že pokud nacisté na Ploštině nenajdou partyzány, zase odejdou, stejně jako tomu bylo i v jiných případech. Tentokrát ale s sebou měli nacisté dva zrádce, kteří na Ploštině usvědčovali pasekáře z dlouhodobého pomáhaní partyzánům.

33:30 – varianta zasáhnout - několik partyzánů proti obrovské přesile nacistů - nemyslitelné.

- varianta odvést pasekáře – pokud by se pasekáři začali skrývat před výpravou nacistů na Ploštinu, znamenalo by to, že nemají čisté svědomí a prchají. Pro nacisty by to byl důkaz, že pasekáři s partyzány spolupracuji.

40:10 – Gestapo pracovalo do posledních hodin – mstili na českém obyvatelstvu za jeho podporu partyzánů, kteří bojovali proti nacistům - to je to, o čem hovoří Pospíšil

41:20 - proč začal Hájka tlačit čas? Odešel z Ploštiny až 27 .4. A co dělal do té doby od 19.4.?

42:00 – celá akce kolem zavraždění Kubiny a Spitze se odehrála jinak, než jak vypovídá Pospíšil.

Kubinu zradil na gestapu Oldřich Baťa a František Machů. Gestapo předpokládalo, že se na této schůzce objeví i Vladimír Hájek, protože se schůzka odbojářů konala právě v jeho domě, kde bydlel v nájmu Kubina.

42:15 - Nepravdivá informace - na Hájkův nátlak nacisté provedli akci – vymyšleno

42:20 - Kubina a Spitz byli zastřeleni- paradoxně u Hájka v domě.

Pospíšil neuvedl podstatnou věc, a sice kdo ještě přišel o život společně s Kubinou a Spitzem. Byla to právě matka Vladimíra Hájka. Gestapo mělo zájem o Hájka, proto vyhrožovalo jeho matce zastřelením, když jim neřekne, kde se Hájek nachází. Jeho matka byla nemocná na srdce, výhružky gestapa nevydržela a zemřela. Tuto informaci o smrti Hájkovy matky Pospíšil tajil i v knize Hyeny.

42:47 – Hájkova matka byla nemocná na srdce

42:25 – Hájek se zbavil svědka své minulosti – proč? Věděl Kubina, že Hájek je konfident gestapa?

42:47 – Hájkova matka byla nemocná na srdce

43:35 - Baťa se objevil ve Zlíně, chtěl se hájit – a co to té doby, kde byl? Ze Zlína odjel společně s prchajícími členy gestapa.

43:50 – bylo potřeba najít viníka, a Baťa se k tomu nabízel (a co ti pasekáři, kteří viděli Baťu a Machů, jak ukazovali jejich domy a usvědčovali je z pomoci partyzánům?). Zde se Pospišil snaží otočit historii a očistit Baťu.

44:20 – Hraná scéna:
Zde má divák nabýt dojmu, že to, co vypověděl Baťa, mu bylo nadiktováno. Vše, co se tam uvádí, jsou naprosté nesmysly bez logiky. Stačí se zamyslet: Jak by mohl Oldřich Baťa vypovídat, co se dělo mezi partyzány po vypálení Ploštiny, když v té době už mezi nimi nebyl? Z Ploštiny odešel společně s nacisty, kteří s sebou vlekli i věci nakradené právě na Ploštině.

45:14 – zde se záměrně zamlčují informace, za co vlastně byl Baťa odsouzen. Nesmí se uvést, že byl odsouzen právě za zradu Hájka.

45:30 - Hájek klade otázky, na které by Baťa nikdy normálně neodpověděl – jak to Pospíšil může vědět? Je zvláštní slyšet to právě od Pospíšila, který záměrně upravuje archivní dokumenty. Pospíšil má zájem očistit konfidenta gestapa Oldřicha Baťu a vinu svést na Hájka.

45:50 - čte se rozsudek, za co byl Baťa popraven, ale chybí tam, že Baťa zradil Vladimíra Hájka- to se v tomto televizním dokumentu nesmí za žádnou cenu uvést! Na obrazovce se objevují archivní materiály, ale skutečný materiál k soudnímu procesu s Oldřichem Baťou chybí. Tyto materiály musí být zamlčeny.

49:06 - Hájek byl vyznamenám - ale na vyznamenání za Ploštinu Pospíšil zapomene!

49:20 - dopis od Marie Blaschtowitschoké – Zde divák musí zpozornět!!! „..odsunutá po válce do Německa…“ Marie Blaschtowitschoková byla manželkou nacistického válečného zločince Kurta Blaschtowitschky, který měl na svědomí smrt 120 českých občanů. Už se neuvádí, že Blaschtowitschoková žádala Hájka, ať jí napíše potvrzení, aby nemusela být odsunuta do Německa. Hájek toto potvrzení nenapsal. Je Blaschtowitschoková věrohodný svědek?

50:38 - Hájek zmanipuloval Lenharda – naprosté nesmysly!!! V jeho knize Hyeny v akci, kde se Pospíšil podrobně zabývá Lenhardem a Světlanou, nikde neuvádí, že by Hájek manipuloval s Lenhardem. Paradoxem je, že tento televizní dokument i kniha Hyeny v akci jsou ze stejného roku (2003), a presto uvádějí naprosto rozdílné informace.

50:40 – Jánošík – další výmysl Pospíšila. Tak jako u Lenharda - rozpor s Pospíšilovou knihou Hyeny v akci.

50:46 - lze mít za to, že Hájek stál u zrodu největší provokační akci proti lidu – výmysl Pospíšila, který navíc odporuje jeho knize Hyeny v akci, zabývajicí se Světlanou. Tam nic takového neuvádí. Pospíšil si to zřejmě vymyslel jen pro tento televizní dokument.

51:01 - Hájek pomohl svému kolegovi Antonínu Slabíkovi - výmysl, který je opět v rozporu s knihou Hyeny v akci. Zřejmě vymyšlen jen pro tento televizní dokument.

51:15 - Světlana nevznikla provokační akcí StB!!! Světlana byla tvořena partyzány, nespokojenými s politickou situací po únoru 1948. Pospíšil se snaží tuto partyzánskou organizaci poškodit.

53:40 Hraná scéna - Výslech Vladimíra Hájka
Vše vypadá stejně jako při výslechu Oldřicha Bati , ale ve skutečnosti rozdíl je 6 let a hlavně už v době komunistického totalitního režimu. Zatímco při výslechu konfidenta gestapa bylo použito násilí, tady nic takového nebylo.
Jsou zde uváděny naprosté nesmysly:
54:00 – Hájek musel vědět, kdy zemřel Kubina. Gestapo ho totiž zastřelilo v jeho domě, o čemž se Hájek dozvěděl ten samý den.
54:10 – Hájek už o 6 let dříve věděl, kdo udal Kubinu – byl to Oldřich Baťa a Machů. To, že to znal z výpovědi Zámečníka je vymyšleno.

54:30 - jak se mohly na veřejnost dostat výsledky výslechů ?? Nyní je snaha tyto protokoly dostat na veřejnost, ale v záměrně upravené formě.